Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya apabila seseorang di antara kamu mendirikan salat, sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Allah.” (HR. Al-Bukhari).

Salat, doa, dan zikir dapat dikatakan sebagai satu rangkaian ibadah yang dapat mewujudkan terjadinya komunikasi antara seorang hamba dengan Allah, baik sebagai sarana mengingat Allah juga sebagai sarana untuk memohon pertolongan.

Buku Pintar Salat, Doa, dan Zikir Sesuai Tuntunan Rasulullah ini hadir untuk memudahkan dan memantapkan kaum muslimin dalam melakukan ibadah sehari-hari, khususnya salat, zikir, doa, dan amalan-amalan sunah harian.

Buku Pintar Salat, Doa, dan Zikir Sesuai Tuntunan Rasulullah oleh Darul Insan terbit 29 Juli 2019.

#bukupintarsalat #doadanzikir #tuntunanrasulullah #quantabooks #hadissahih #ahlusunnahwaljamaah #imam4mazhab #darulinsan #islam #muslim #9786230000140
Buku yang ringkas tapi pembahasannya komprehensif tentang fikih perempuan. Pembahasannya memaparkan dengan cerdas dan bernas berbagai mazhab yang ada, tanpa harus membenarkan, atau menyalahkan mazhab tertentu.

Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab oleh Agus Arifin terbit 25 Maret 2019.

#ensiklopedia #fikihwanita #fiqh #fiqih #fiqihperempuan #mazhab #imamsyafii #imamhanbali #imammalik #imamhanafi #ahlusunnahwaljamaah #islam #quantabooks #agusarifin #gusarifin #sunduswahidah #nahdlatululama #muhammadiyyah #gusnadir #islam #muslim #9786020484976
Kitab ini memang layak dipandang sebagai kitab induk doa dan zikir karena lengkap dan luasnya bahasan doa dan zikir di dalamnya. Kitab ini disusun oleh Al-Imam al-’Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, atau lebih dikenal sebagai Imam Nawawi, salah seorang ulama besar mazhab Syafi’i. Ia adalah seorang pemikir muslim di bidang fiqih dan hadits.

Buku Induk Doa dan Zikir terbit 5 November 2018.

#agama #doa #zikir #wirid #kitabindukdoa #imamnawawi #aladzkar #mazhabsyafii #kasimun #islam #muslim #9786020478821


Gedung Kompas-Gramedia Lantai 2
Jl Palmerah Barat 29 - 32
Jakarta Pusat - 10270
Telepon: +62-21-53650110, +62-21-53650111