Wonderful Science: Amusement Park Rides - Wahana Permainan
Sigongsa


lihat:
Komik "Wonderful Science: Amusement Park Rides - Wahana Permainan" tidak sekedar memaparkan materi pelajaran sekolah yang mengajarkan begitu banyak prinsip ilmiah, tetapi dikemas secara menarik bagi anak-anak dan dapat dialami dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengambil konsep cerita seperti komik, anak-anak dapat menangkap informasi dan mencerna istilah yang rumit melalui gambar yang menarik sehingga mudah dimengerti dan dapat memperluas pengetahuan mereka.

Gedung Kompas-Gramedia Lantai 2
Jl Palmerah Barat 29 - 32
Jakarta Pusat - 10270
Telepon: +62-21-53650110, +62-21-53650111