Wonderful Science: Amusement Park Rides - Wahana Permainan

Sekali waktu ketika naik perahu ayun atau roller coaster, "Bagaimana kalau jatuh?" Pasti kalian sering cemas akan hal itu.

Spesifikasi:

 • Bagian: Komik
 • Kategori: Komik Pendidikan
 • Sub Kategori: Komik Pendidikan
 • Penulis: Sigongsa
 • Editor: Intan Ekapratiwi
 • Sampul: Okta

 • ISBN13/EAN: 9786020431840
 • SKU: 717021097
 • Harga: Rp75.000
 • Terbit: 4 September 2017
 • Kertas: HVS 100 gram
 • Halaman: 176
 • Dimensi: 15 x 22 cm
 • Berat: 300 gram
 • Pemesanan: cek lokapasar

Wonderful Science: Amusement Park Rides - Wahana Permainan

Sinopsis

Akan tetapi, Mari, Dori, dan Alino mencoba berbagai macam wahana permainan untuk mengungkap dan menyebarkan rahasia sains yang terdapat di taman bermain. Selain itu, mereka memahami satu per satu prinsip ilmiah dari masing-masing wahana permainan dan mencari jawaban atas kecemasan tadi.

Komik "Wonderful Science: Amusement Park Rides - Wahana Permainan" tidak sekedar memaparkan materi pelajaran sekolah yang mengajarkan begitu banyak prinsip ilmiah, tetapi dikemas secara menarik bagi anak-anak dan dapat dialami dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengambil konsep cerita seperti komik, anak-anak dapat menangkap informasi dan mencerna istilah yang rumit melalui gambar yang menarik sehingga mudah dimengerti dan dapat memperluas pengetahuan mereka.