Khulafaur Rasyidin

Sifat-sifat mulia dan kisah hidup para sahabat Nabi harus kita sebarkan dan sampaikan sesuai dengan al-hadist secara turun temurun, agar menjadi teladan bagi anak-anak sang penerus bangsa.

Spesifikasi:

 • Kategori: Pra-remaja
 • Sub Kategori: Serial Pra-remaja
 • Penulis: Wulan Mulya Pratiwi,Indscript
 • Editor: Joko Wibowo
 • Sampul: AriDJ

 • ISBN13/EAN: 9786020448695
 • SKU: 717071815
 • Harga: Rp75.000
 • Terbit: 30 Oktober 2017
 • Kertas: HVS 80 gram
 • Halaman: 112
 • Dimensi: 19 x 23 cm
 • Berat: 227 gram
 • Pemesanan: cek lokapasar

Khulafaur Rasyidin

Sinopsis

Bagaimana kuatnya iman dan sifat rela berkorbannya Abu bakar ash Siddiq, bagaimana cintanya Umar bin Khatab kepada Rasulullah dan gagah beraninya ia sampai setan pun takut kepada sang khalifah, bagaimana terpelajarnya dan dermawannya Ustman bin Affan kepada rakyatnya dan orang miskin, bagaimana

sempurnanya akhlak dan kesederhanaan Ali bin Abi Thalib.

Kisah empat orang sahabat yang bergelar Khulafaur Rasyidin ini harus kita ketahui dan dijadikan teladan untuk pedoman kehidupan anak di dunia dan di akhirat kelak, juga sebagai bukti bahwa kita juga mencintai orang-orang yang sangat dicintai Rasulullah tersebut.

Cerita menarik sahabat-sahabat Rasulullah disertai dengan surat-surat Qur`an.