Amagi akan melepaskan Rago dari Jiro dengan syarat Rago harus bersedia tunduk padanya, dan Rago setuju! Tapi, tepat saat dipisahkan, Rago meninggalkan seluruh kekuatannya ke dalam tubuh Jiro. Setelah mendapat perlawanan tak terduga itu, Amagi tanpa ampun melontarkan serangan kepada Rago! Di sisi lain, biro mata-mata memanggil “kelompok Kurago” untuk turut serta dalam pertarungan melawan Mononoke.

LC: Black Torch 04 oleh Tsuyoshi Takaki terbit 30 Oktober 2019.

#levelcomic #LC #blacktorch #jiro #silumantsuyoshitakaki #komikdewasa #9786230008566

30 Oktober 2019